- - , , , , , .

:
: -65, -50, -43, -33, -24, -70
:
-65 , /
:
-50 , , /
, , ,

: 65, 50, , , / . - , 65, .


- , -2, -4


:
http://pktitan.ucoz.ru


  

ͻ , -800, -2, -4.


:

:
: vsp52.ru